نقاب و چهره (15)

نوامبر 1, 2012

ادراك شباهت سیماشناختی در زندگی و هنر

ای.اچ. گمبریچ

بخش آخر

برگردان علی محمد طباطبایی

 

تصویر 32: تصویری از اسكار كوكوشكا

  ادامهٔ مطلب »

Advertisements

نقاب و چهره (14)

اکتبر 22, 2012

 ادراك شباهت سیماشناختی در زندگی و هنر

ای.اچ. گمبریچ

بخش چهاردهم

برگردان علی محمد طباطبایی

 

 تصویر 31: چارلز فیلیپون، گلابی در نشریه ی Le Charivari ، 1834

  ادامهٔ مطلب »

نقاب و چهره (13)

اکتبر 9, 2012

 ادراك شباهت سیماشناختی در زندگی و هنر

ای.اچ. گامبریچ

بخش سیزدهم

برگردان علی محمد طباطبایی

 

تصویر 30: مقایسه ی سیماشناختی، بر اساس جی. بی. پورتا، 1587

  ادامهٔ مطلب »

نقاب و چهره (12)

سپتامبر 23, 2012

 ادراك شباهت سیماشناختی در زندگی و هنر

ای.اچ. گمبریچ

بخش دوازدهم

برگردان علی محمد طباطبایی

 

 تصویر 28: كاسپار براون، اخبار 1848، از نشریة Fliegende Blaetter

ادامهٔ مطلب »

نقاب و چهره (11)

سپتامبر 12, 2012

ادراك شباهت سیماشناختی در زندگی و هنر

ای.اچ. گمبریچ

بخش یازدهم

برگردان علی محمد طباطبایی

 

تصویر 26 و 27: سمت چپ خانم فرانسوا ژیلو، سمت راست خانم ژیلو در تابلوی”Femme Fleur” توسط پیكاسو

 

ادامهٔ مطلب »

نقاب و چهره (10)

سپتامبر 12, 2012

ادراك شباهت سیماشناختی در زندگی و هنر

ای.اچ. گمبریچ

بخش دهم

برگردان علی محمد طباطبایی

تصویر 20: توپفر، ویژگی های ثابت، از مقاله ای در باره ی سیماشناسی اثر وی

  ادامهٔ مطلب »

نقاب و چهره (9)

سپتامبر 7, 2012

ادراك شباهت سیماشناختی در زندگی و هنر

ای.اچ. گمبریچ

بخش نهم

برگردان علی محمد طباطبایی

 تصویر 18: مادمازل فل، نقاشی پاستل توسط كونتین د لاتور

ادامهٔ مطلب »

ادراك شباهت سیماشناختی در زندگی و هنر

ای.اچ. گمبریچ

بخش هشتم

برگردان علی محمد طباطبایی

 

 تصویر 17: وینستون چرچیل، عكاسی شده توسط كارارش، أتاوا

  ادامهٔ مطلب »

نقاب و چهره (7)

آوریل 3, 2009

ادراك شباهت سیماشناختی در زندگی و هنر

ای.اچ. گمبریچ

بخش هفتم

برگردان علی محمد طباطبایی

  

 

تصاویر14 و 15: فرانس لیست، سمت راست عكس توسط نادار (Nadar)، سمت چپ تابلو اثر فرانس لنباخ، موزه ی نقاشی بوداپست

  ادامهٔ مطلب »

نقاب و چهره (6)

مارس 17, 2009

ادراك شباهت سیماشناختی در زندگی و هنر

ای.اچ. گامبریچ

بخش ششم

برگردان علی محمد طباطبایی

  

ادامهٔ مطلب »