واسلاو هاول

برگردان علی محمد طباطبایی

iqsxjrom8d0jk5rmeyt8 

هفدهم نوامبر كه پانزدهمین سالگرد « انقلاب مخملین » از سال 1989 بود و به 41 سال دیكتاتوری كمونیستی در چكسلواكی پایان داد، فرصت مناسبی است برای اندیشیدن در باره ی معنای آن نوع از رفتار اخلاقی و عمل انسانی كه از روی آزادی انجام می پذیرد.

ادامهٔ مطلب »

Advertisements

دو پیام

نوامبر 2, 2008

واسلاو هاول و اتهام خبرچینی میلان کوندرا

واسلاو هاول

برگردان علی محمد طباطبایی

 

 

من نیز آن روزها را به خاطر می آورم و همینطور حال و هوایی که بود. توضیحش کار ساده ای نیست. وقتی به گذشته می نگرم، فهمیدن خودم برایم به کار شاقی تبدیل می شود و گاهی آنچه در گذشته انجام داده ام مرا بسیار متعجب می کند و شرمنده ام می سازد. چگونه برای مثال می توانستم اصطلاح « ادبیات سوسیالیستی » را به کار برم در حالی که باید می دانستم ادعایی مهمل است و چیزی به عنوان ادبیات سوسیالیستی یا کاپیتالیستی نمی توانست وجود داشته باشد؟ چگونه می توانستم در جمع مردم سخنانی را بر زبان آورم که اعتقادی به آنها نداشتم؟

ادامهٔ مطلب »

واسلاو‌ هاول

 برگردان علی محمد طباطبايی

  

يك جامعه‌ی مدنی اصيل در حكم اساسی‌ترين بخش بنيادين برای دموكراسی است. اين حقيقتی است كه اغلب در گرمای مبارزات انتخاباتی فراموش می‌شود. علی رغم آن كه كمونيسم می‌تواند گاه و بيگاه با مالكيت خصوصی هم زيستی داشته باشد، و تحت شرايطی حتی با شركت‌ها و موسسات خصوصی، اما هرگز قادر به هم زيستی با جامعه‌ی مدنی نيست. بدين ترتيب روشن می‌شود كه برقراری نظام كمونيستی همواره و در همه جا معادل با تهاجم بر عليه جامعه‌ی مدنی بوده است.

ادامهٔ مطلب »

واسلاو هاول

برگردان علی محمد طباطبایی

  

من به خوبی مخمصه ی تا اندازه ای مضحك، كمی بامزه و تا حدی ناراحت كننده ای را به خاطر می آورم كه طی جنگ سرد دیپلومات های غربی در پراگ با آن مواجه بودند. آنها به طور دائم در برابر این مسئله ی بغرنج قرار می گرفتند كه آیا می بایست امضا كنندگان منشور 77، فعالین حقوق بشری، منتقدین رژیم كمونیستی، سیاستمداران از كار بركنار شده یا حتی نویسندگان، محققین و روزنامه نگارانی كه از فعالیت آنها جلوگیری شده بود را به مراسم رسمی در سفارت خانه های خود دعوت كنند ـ مردمی كه معمولاً دیپلومات ها با آنها دوستی و آشنایی داشتند.

ادامهٔ مطلب »

رد پای انسان

آوریل 15, 2008

واسلاو هاول

برگردان علی محمد طباطبایی

  

 چنانچه به تاریخ بشر نگاهی بیندازیم خواهیم دید که در سرتاسر آن متن های گوناگونی وجود داشته است که همگی به طور کمتر یا بیشتر در شکل دادن به رویدادهای مهم بشری نقش اساسی بازی کرده اند. یکی از چنین اسنادی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است، اما این متن از یک جهت نسبت به بقیه تفاوت دارد، زیرا تاثیر آن به یک فرهنگ یا یک تمدن بخصوص محدود نمی شود. این اعلامیه از همان ابتدا به عنوان مجموعه ی همگانی از اصولی تلقی گردید که هدف از آن تاثیر گذاردن بر هم زیستی میان انسانها بود. لیکن باید بدانیم که چنین متن های بنیادی به سهولت دیده بر جهان نمی گشایند. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ثمره ی اوضاع و احوالی است که در دوره ی پس از جنگ جهانی دوم حکم فرما شده بود، یعنی هنگامی که بشر پی برد که نیازمند پیشگیری و جلوگیری از تکرار حوادث وحشتناک و فاجعه آمیز اخیر است و محتاج رسیدن به یک توافق بر مجموعه قوانین بنیادین و جهانی.

ادامهٔ مطلب »

واسلاو هاول و دیگران

برگردان علی محمد طباطبایی

   پنج سال پیش از این اتحادیه اروپا در شرایطی که اعضایش با ورود چندین کشور کمونیستی سابق از 15 به 25 افزایش می یافت در آستانه تحقق بخشیدن به یکی از آرمان های انقلاب مخملین بود که سراسر اروپای مرکزی وشرقی را فرا می گرفت. در حالی که دیوار برلین و پرده آهنین به زباله دانی تاریخ پیوستند، دیگر بازمانده های عصر شوروی محکم و استوار سرجای خود باقی ماندند. به این ترتیب در شرایطی که بعضی مناطق جهان به سوی پیشرفت و بهبود اوضاع خود متحول شدند، برای نقاط دیگر زمان همچنان متوقف ماند تا به تنهایی گلیم خود را از آب بیرون کشند. یکی از این کشورها که تغییری در آن روی نداد کوبا است، علی رغم این که فیدل کاسترو تصمیم به بازنشستگی گرفته و حکومت کشور را به برادرش رائول واگذار نموده است.

ادامهٔ مطلب »

واسلاو هاول وديگران

برگردان علي محمد طباطبايي

   

براي يك ناظر درستكار شكستن درهاي بسته اي كه چچن را از بقيه ي نقاط جهان جدا مي كند و عبور از آنها، بي نهايت دشوار است. حقيقت آن است كه هيچ كس به درستي از ابعاد قربانيان غير نظامي طي ده سال جنگ در چچن اطلاعي دقيقي ندارد.

ادامهٔ مطلب »

واسلاو هاول و ديگران

برگردان علي محمد طباطبايي

    

ما از گزارشات به دست آمده در باره ي اقدامات عليه اقليت گرجي در روسيه شگفت زده شده ايم. از جمله ي اين گزارشات انتشار اطلاعاتي در رسانه هاي بين المللي است كه مطابق با آنها پليس مسكو به عنوان بخشي از تلاش هايش براي يافتن مهاجرين غير قانوني از مدرسه ها در خواست استرداد فهرست اسامي دانش آموزان با نام خانوادگي گرجي را نموده است. گزارشات ديگر حكايت از موارد تاييد شده اي دارند كه مطابق با آنها شركت ها و تجارت خانه هاي گرجي در روسيه بسته شده است. با توجه به اهميتي كه ارسال حواله هاي بانكي براي خانواده هاي فقير گرجي دارد و افشاي گزارشاتي در باره ي اقدام هايي جهت مسدود ساختن ارسال حواله هاي پولي، ما شديداً نگران هستيم.

ادامهٔ مطلب »

واسلاو هاول

برگردان علی محمد طباطبایی

  

در روزهای آینده ـ و حتی شاید ساعت هایی که در پیش است ـ فرجام برمه (کشوری که سابق بر این میانمار خوانده می شد) و سرنوشت بیش از پنجاه میلیون شهروند برمه ای معین خواهد شد. بحرانی که امروز شاهد آن هستیم سالها است که در حال تکوین و شکل گرفتن است. البته هیچکس نمی توانست دقیقاً پیش بینی کند که چه هنگام یک شورش علنی بر علیه دیکتاتور نظامی برمه فوران خواهد کرد.

  ادامهٔ مطلب »