یکی از مشهور ترین تابلوها که به نمادی از سبک رمانتیسم تبدیل شده است. اثری از کاسپار دیوید فریدریش نقاش آلمانی

 

« رمانتیک ها » فصلی است از کتاب مشهور خانم سارا کورنل به نام « هنر: تاریخ سبک های در حال تغییر» که در آلمان با همان عنوان خلاصه شده هنر (Kunst) منتشر شده است. ترجمه این فصل از کتاب « هنر » به سالهای پیش باز میگردد که من اوقات بیکاری خود را صرفاً وقف  هنرهای تجسمی کرده بودم. و این که چرا فقط همین بخش از این کتاب ترجمه شده است به اهمیت موضوع « رمانتیسم » نزد روشنفکران ما باز می گردد. بیشتر روشنفکران دینی یا چپ ما به نوعی تحت تاثیر ایده های رمانتیک قرار دارند. نوعی احساس هیجان درونی و این که تاریخ یا طبیعت یا خداوند آنها یا عصرآنها را برای انجام رسالت مهمی انتخاب کرده است. در واقع نگرش آنها به جهان پیرامون خود کمتر یا بیشتر تحت تاثیر شور و احساسات درونی است تا آن که بر یک منطق انسان تحصیل کرده و جهان دیده قرار داشته باشد. اما این که در هرحال این فصل از کتاب خانم سارا کورنل تا چه حد توانسته باشد در روشنگری این موضوع کمکی بنماید را خوانندگان بهتر می توانند قضاوت کنند.

فهرست مطالب این فصل از کتاب خانم کورنل که بعد از این تحت عنوان رمانتیک ها تقدیم می گردد به این شکل خواهد بود:

مقدمه

1ـ رمانتیكِ خردگرا، از روكوكو تا كلاسیسم

رُكوكو

باروك پسیـن

زیبایی نقاشی گونه

شیفتگی برای قرون وسطی

احیاء كلاسیك

رمانتیسم كلاسیسك و اشرافیت دون پایه در انگلستان

سبكب بی نظیر : نقاشی انگلیسی

2ـ انقلاب و نهضت رومانتیك

انقلاب و كلاسیسم

اسطوره ی ناپلئونی: قهرمانی و عكس العمل

خط در برابر رنگ: نبرد بین رومانتیك و كلاسیسم

تخیلات خلاق

طبیعت و مناظر رومانتیك

باغ عدنـی نوظـهور، رومانتیك آمریكایی

Advertisements

 (بخش سومو آخرین قسمت از مجموعه رمانتیک ها))

  

تصویر 64: اشر بی. دوراند، جلگه داور. رنگ روغن روی بوم. 2/64 در 4/91 سانتیمتر

  (برای مشاهد تصویر بزرگتر بر روی آن کلیک کنید) ادامهٔ مطلب »

  


تصویر 62: توماس کول، انشعاب رودخانه وحشی. رنگ روغن روی بوم. 1836.8/130 در 193 سانتیمتر. موزه متروپولیتن نیویورک

  ادامهٔ مطلب »

 

تصویر 61: گیلبرت استوارت. اسکیت باز (تصویر ویلیام گرانت). 1782. رنگ روغنروی بوم. 5/245 در 6/147 سانتیمتر. گالری ملی هنر واشنگتن.

   ادامهٔ مطلب »

تصویر ۶۰: ویلیام ترنر. باران، بخار و سرعت. رنگ روغن روی بوم. ۹۱ در ۱۲۲ سانتیمتر. گالری ملی لندن

  ادامهٔ مطلب »

 

 تصویر 58: ویلیام ترنر، کشتی شکسته. 1805. رنگ روغن روی بوم. 5/170 در 241 سانتیمتر. لندن، گالری تیت.

  ادامهٔ مطلب »

تصویر 56: جان کونستابل. گاری علوفه، طراحی رنگ روغنی. 1820.   137 در 188 سانتیمتر. موزه ویکتوریا.

   ادامهٔ مطلب »

 

 جان کونستابل، اسب سفید. 1819. رنگ روغن روی بوم. 4/131 در 3/188 سانتیمتر. نیویورک. مجموعه فریک

  ادامهٔ مطلب »

 

 تصویر 51: کاسپار دیوید فریدریش، صلیب در کوهستان. رنگ روغن روی بوم. 115 در 110 سانتیمتر. 1808. گالری دولتی نقاشی در شهر درسدن.

  ادامهٔ مطلب »

 


تصویر 48: فرانسیس گویا: هنگامی که خرد انسانی به خواب برود عفریته ها زنده می شوند. 43 در 63 سانتیمتر. حکاکی روی فلز، روش آکواتینتا. بریتیش میوزیوم.

  ادامهٔ مطلب »