چالرز تانوك (1)

برگردان علی محمد طباطبایی

تاریخ انتشار اول جمعه 6 خرداد 1384

 

همه ی جنگ ها بالاخره دیر یا زود زمانی به پایان می رسند، اما خاطره ی قساوت ها و فجایع روی داده به نظر نمی رسد كه هرگز به فراموشی سپرده شوند، همچون ناآرامی های ضد ژاپن كه در این اواخر در چین به وقوع پیوست و تنور آنها را خود دولت آن كشور (چین) گرم می كرد. 90 سالگرد قتل عام ارمنی ها از سال 1915 كه به فرمان ترك های جوان در امپراتوری عثمانی به راه افتاد و به كمك كرد های تركیه به مرحله ی عمل در آمد زخم عمیق دیگری است كه به سهولت شفا نخواهد یافت. اما چنانچه قرار است كه پذیرش عضویت تركیه در اتحادیه ی اروپا همچنان به نرمی به جلو رود لازم است كه به طور حتم این زخم معالجه شود.

ادامهٔ مطلب »

Advertisements

مصاحبه ی نشریه ی تاگس سایتونگ با تاریخ نگار هولوکاوست اولریش هربرت

برگردان علی محمد طباطبایی

 

پنجاه سال پیش از این محاکمه ی آدولف آیشمن که مقام نظامی او « مقام ارشد در فرماندهی واحد حمله » بود آغاز گردید. تحقیقات جدید نشان می دهند کسانی که در آن جنایت ها شرکت داشتند مجرمانی جامعه ستیز نبودند بلکه آنها اشخاصی اهل فکر (انتلکتوئل) و معتقد به اعمال خود بودند.

آدولف آیمشن نیز صرفاً کارمند دولتی (بوروکرات) و میرزابنویس نبود. او همچون بسیاری دیگر از مجرمین نازی انسانی تحصیل کرده بود که اعمال جناتکارانه اش بر اعتقادات راسخ از روی فکر مبتنی بودند.

  ادامهٔ مطلب »

استالین زنده است

سپتامبر 16, 2012

روی مدودف (1)

برگردان علی محمد طباطبایی

يكشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٨٤

 

میراث دیكتاتورهای مرده از رژیم های درهم شكسته ی استبدادی نباید بیش از این دچار ابهام باقی بماند. در آلمان فقط این گروه های حاشیه ای تندرو و دیوانه اند كه به خود جرئت می دهند تا خاطره ی هیتلر را گرامی دارند. و حتا بقایای رقت انگیز خمرهای سرخ نیز دیگر برای پول پوت مراسمی بر پا نمی كنند. با این وجود در حالی كه روسیه به مراسم 60  سالگرد پیروزی بر آلمان نازی نزدیك می شود، تصحیح نقش استالین در آن پیروزی چنین به نظر می رسد كه به طور وحشتناكی دشوار است.

ادامهٔ مطلب »

ناداني استالين

سپتامبر 15, 2012

نگاهی به كتاب « معمای بارباروسا » اثر دیوید ای. مورفی

اندرو ناگورسكی

برگردان علی محمد طباطبایی

یكشنبه 9 مرداد 1384

 

ژوزف استالین هنگامی كه به مدت دوسال در آغاز جنگ دوم جهانی با هیتلر  وارد پیمان نظامی شده بود چه می اندیشید؟ او در باره ی اهداف هیتلر برای حمله به شوروی چه می دانست و چه وقت از آنها مطلع شد؟ تاریخ نگاران از زمانی كه دو وزیر خارجه یعنی یواخیم ریبن تروپ و ویچسلاو مولوتوف در 23 آگوست 1939 پیمان عدم تجاوز میان شوروی و رژیم نازی آلمان را به امضا رساندند و سپس تهاجم بعدی آلمان ها به اتحاد شوروی در 22 جون 1941، با این پرسش ها كلنجار می روند. عملیات بارباروسا ـ نامی كه آلمان ها برای این تهاجم انتخاب كرده بودند ـ كه استالین را به طور بسیار ناخوشایندی غافلگیر كرده بود، از آنچه اغلب مردم وقوف دارند آلمان را برای رسیدن به هدفش در وارد كردن ضربه ی سریع و كشنده به شوروی بسیار نزدیك تر كرده بود.

ادامهٔ مطلب »

گفتگوی اشپیگل آن لاین با تاریخ نگار بریتانیایی فردریک تایلور

برگردان علی محمد طباطبایی

 

 مدت هاست که هرساله هنگامی که سالگرد بمباران شهر درسدن در جنگ دوم جهانی فرامی رسد، بهانه مناسبی برای نئونازی ها فراهم می شود که متفقین را به انجام جنایات جنگی متهم سازند. با این وجود تاریخ نگار بریتانیایی فردریک تایلور توضیح می دهد که در پس تصمیم برای این بمباران یک دلیل منطقی روشن نهفته بود.

  ادامهٔ مطلب »

گفتگو با محقق حقوق بشر ای. بنجامین اسکینر

بخش دوم و پایانی

برگردان علی محمد طباطبایی

در هائیتی بهای یک دختر 50 دلار است. در هند برده داری مبتنی بربدهی مالی (Schuldknechte) وجود دارد که حتی به نسلهای بعدی تسری داده می شود. روزنامه نگار آمریکایی ای. بنجامین اسکینر یک سال تمام در سرتاسر جهان بازارهای برده را مورد بررسی دقیق قرار داده است. ولت آن لاین با او در باره برده فروشان سنگدل و ستمگری هایی که از نسلی به نسل بعد منتقل می شود به گفتگو نشسته است.

  ادامهٔ مطلب »

گفتگو با محقق حقوق بشر ای. بنجامین اسکینر

بخش اول

برگردان علی محمد طباطبایی

 

در هائیتی بهای یک دختر 50 دلار است. در هند برده داری مبتنی بربدهی مالی (Schuldknechte) وجود دارد که حتی به نسلهای بعدی تسری داده می شود. روزنامه نگار آمریکایی ای. بنجامین اسکینر یک سال تمام در سرتاسر جهان بازارهای برده را مورد بررسی دقیق قرار داده است. ولت آن لاین با او در باره برده فروشان سنگدل و ستمگری هایی که از نسلی به نسل بعد منتقل می شود به گفتگو نشسته است.

  ادامهٔ مطلب »

بیت استافر

برگردان علی محمد طباطبایی

بخش دوم و پایانی

 

 

نظریه و عمل در برده داری یکی از تیره ترین فصل ها در تاریخ جهان اسلامی است و تا امروز همچنان روابط شبه برده داری در این بخش از جهان باقی مانده است. علی رغم آن که سخن گفتن از آن امروزه جزو محرماتی است که باید رعایت شود، اما نسل تازه ای از محققین، رسانه سازان و زنانی که دارای فعالیت های اجتماعی هستند و در ردیف اول آنها مالک چبل (Malek Chebel) وظیفه ی بازکردن این بحث را در جهان اسلامی به عهده گرفته اند.

ادامهٔ مطلب »

بیت استافر

برگردان علی محمد طباطبایی

بخش اول

  

  

نظریه و عمل در برده داری یکی از تیره ترین فصل ها در تاریخ جهان اسلامی است و تا امروز همچنان روابط شبه برده داری در این بخش از جهان باقی مانده است. علی رغم آن که سخن گفتن از آن امروزه جزو محرماتی است که باید رعایت شود، اما نسل تازه ای از محققین، رسانه سازان و زنانی که دارای فعالیت های اجتماعی هستند و در ردیف اول آنها مالک چبل (Malek Chebel) وظیفه ی بازکردن این بحث را در جهان اسلامی به عهده گرفته اند.

  ادامهٔ مطلب »

تزوتان تودورف

برگردان علی محمد طباطبایی

 

  

هر سالروز بمباران هیروشیما و ناكازاكی به یاد ما می آورد كه خاطره از نظر عاطفی بی طرف نیست. خاطره به سوی خیر یا شر گرایش دارد. چهار چشم انداز اصلی با قدرت تمام هر روایت تاریخی را مورد تاثیر قرار می دهند: انسان نیكوكار یا ذی نفع های او، انسان تبهكار یا قربانی هایش.

ادامهٔ مطلب »