از کتاب « زندگی و مرگ لنین »

رابرت پاین

ترجمه عبدالرحمن صدریه

TsarNicolasFamily_468x438

تصمیم قتل تزار [برکنارشده] به وسیله ی لنین و سفردلف اتخاذ شد. ظاهراً با هیچ یک از اعضای دیگر حزب مشورت نشده است. این بار هم هدف لنین « اهانت » بود، اهانتی که دشمن را از نظر روانی از پا درآورد. تزار، اطرافیان تزار، تزاریتا، دوشس های اعظم اولگا، تاتیانا، ماری و آناستازیا، تزارویج جوان، پزشک تزارویچ، خادمه ی تزاریتا، نوکر و آشپز تزار در اکاترین بورگ در خانه ی ایپاتیف زندانی بودند. در شب شانزدهم ژوئیه « تمامی تهلیل شدگان » با شلیک گلوله، به ضرب چماق و سرنیزه کشته شدند. همراه با آنان سه خادم و یک پزشک نیز به قتل رسیدند. پنج روز پس از این تاریخ گارد سفید و گروهان های چکسلواکی وارد کاترین بورگ شدند. نخست چیزی در باره ی سرنوشت خانواده ی امپراتور مشهود نگشت. کم کم، ذرات شواهد واقعه جمع آوری شد تا عاقبت ممکن گشت، جزئیات قتل مشخص شود. باقی مانده های کوچکی از این کشتارگروهی در ته چاه معدنی نزدیک دهکده ی کوپتیاکی در فاصله ی دوازده مایلی شمال غربی اکاترین بورگ پیدا شد. بین اسنادی که بلشویک ها هنگام فرار بر جای گذاشته بودند، تلگرام رمزی به امضای بلوبردروف رئیس کمیته ی اجرایی اکاترین بورگ یافت شد که متن آن چنین بود: « به اطلاع سفردلف می رساند، تمامی فامیل در تقدیر سرورشان شریک شدند ».

ادامهٔ مطلب »

Advertisements

از کتاب « تحقیقی در دین یهود »

اثر مهندس جلال الدین آشتیانی

انتشارات نشر نگارش

spinoza

نقد کتاب مقدس توسط باروخ اسپینوزا که یکی از فلاسفه و متفکرین روشنفکر هلندی است به خاطر یهودی الاصل بودن او بسیار مورد توجه زمان خویش قرار گرفته است. روح آزاد این اندیشمند یهودی چون با تهجر و خشک دینی جامعه یهود سازش نداشت به طغیان غیرقابل انتظار در مقابل روحانیت پرداخت و از جوانی اصول تلقینی آنان را به انتقاد گرفت تا جایی که در سیناگوگ یهودیان لعن و نفرین شد و به نام دشمن خدا و کتاب مقدس از جامعه یهود طرد گردید. متن این نفرین نامه معرف جمود بی حد روحانیت یهود است. اسپینوزا معتقد بود که این رسالات نه گفته ی خدا است و نه حتی نوشته ی مؤلفینی که به آنها نسبت داده شده است (نبی ها).

اسپینوزا همچنین معتقد بود که تورات را نمی توان کتاب موسی دانست و معجزات این کتاب نیز ریشه واقعی ندارد. قوانین تورات نه تنها باعث نظام و آرامش و خوشبختی بشر نمی شوند که برعکس یوغی است که بر جامعه تحمیل می گردد. این قانون برای یک قوم وضع شده است، در حالی که باید به فکر قانونی بود که از نظام عالم سرچشمه می گیرد. او کتاب طبیعت را با زبان اعداد و اشکال ریاضی تنظیم شده می دانست که بالاترین قوانین یا قانون عقل در آن حاکم است.

صفحه 62 و 63.

از کتاب « زندگی و مرگ لنین »

رابرت پاین

ترجمه عبدالرحمن صدریه

Pertrogran 1917- the sailors who fied the first shot

[در اوایل سال 1918 ] دو وزیر کابینه ی کرسنکی [دولتی که اکنون دیگر وجود نداشت]، پزشکی به نام آندری شینگارف و استاد حقوق فیودور کوکوشکین در بیمارستان مارینسکی با شلیک گلوله کشته شدند. آن دو را به علت بیماری از قلعه ی پتر – و- پاول به بیمارستان منتقل کرده بودند. دو ملوان هنگام شب درون بیمارستان خزیدند. مستقیم به اتاق دو وزیر سابق رفتند. کوکوشکین روی تختخوابش نشست و فوراً با شلیک گلوله ای کشته شد. شینگارف را ابتدا خفه کردند و سپس با گلوله زدند. ملوانان گریختند. تنها نکته ای که پرستاران به خاطر می آوردند، این بود که ملوانان کلاهی بر سر داشتند که روی آن با حروف طلایی کلمه ی « چاپکا» به معنی مرغ نوروزی نوشته شده بود. چاپکا نام یکی از کشتیهای ناوگان بالتیک بود.

ادامهٔ مطلب »

از کتاب « تحقیقی در دین یهود »

اثر مهندس جلال الدین آشتیانی

انتشارات نشر نگارش

moses-descending-mt-sinai-granger

با تحولات فکری که پس از رنسانس در اروپا به وجود آمد، رفته رفته تناقضاتی بین نظریات علمی و بیانات کتاب مقدس ظاهر شد و برخوردهایی بین کلیسا و دانشمندان و مکتشفین به وقوع پیوست. صدها نفر از آزاداندیشان گرفتار شکنجه و آزار گردیدند و بسیاری در روی توده های آتش سوزانده شدند. قدرت تلقینی کلیسا به حدی عمیق و وحشتناک بود که اجازه نمی داد حتی در باره ی نارسائیها، اشتباهات، تناقضات و انحرافات روشن و بدیهی کتاب به تفکر بپردازند. پیشرفتهای علمی و بخصوص شواهد تجربی در جهت بی اعتبار ساختن روایات کتاب مقدس روزبه روز توسعه می یافت تا آن که بالاخره در صف مومنین به کلیسا و حتی متولیان آن شک و تردیدهایی ظاهر شد. چون تورات مهمترین بخش کتاب مقدس و پایه آن به شمار می رفت ابتدا پنج کتاب موسی مورد بررسی قرار گرفت و اولین سؤالی که مطرح شد این بود که آیا واقعاً این رسالات بیان و تقریر موسی است؟ مسائل بسیار ساده و پیش پاافتاده ای که به صراحت خلاف این ادعا را ارائه می داد و در طول دو هزار و پانصد سال تلقین و تعصب از نظر ها دور مانده بود، مورد توجه قرار گرفت. در این رسالات بسیاری از اوقات موسی فاعل و سخنگو نیست و به صورت سوم شخص از او سخن گفته می شود. و گاهی نیز حتی به زمان موسی مانند یک دوران گذشته و دور اشاره می گردد. مرگ موسی در آن مطرح می شود [یعنی موسی در کتابی که خودش نوشته مرگ خودش را نیز شرح داده است] و از حوادثی سخن می رود که به دورانهای پس از موسی و حتی زمان استقرار در کنعان مربوطند. بالاخره این واقعیتها به حدی روشن و مبرهن بود که حتی کلیسا نیز مجبور شد بپذیرد این کتب پس از موسی تنظیم شده اند ولی مدعی شد که مطالب آن مربوط به زمان موسی است که به نویسندگان بعدی نیز عیناً الهام شده است.

صفحه 62.

از کتاب « زندگی و مرگ لنین »

رابرت پاین

ترجمه عبدالرحمن صدریه

gorki

گورکی از افرادی بود که بدون ترس با انقلابی مخالفت می کرد که گویی هیچ هدفی جز به راه انداختن حمام خون در سراسر روسیه نداشت. در 21 نوامبر، دو هفته پس از انقلاب اکتبر، گورکی در روزنامه ی خود « نوایازیزن » نوشت: « تعصب کور و ماجراجویی های بی شرمانه بر « انقلاب سوسیالیستی » هجوم آورده اند. باید گفت این راهی است به سوی آنارشیسم، نابودی پرولتاریا و انقلاب. لنین و دارودسته اش با دنبال کردن ین راه، باور دارند که مجازند به هر تبهکاری دست بزنند. کشتار گروهی در پتروگراد، ویرانی در مسکو، جلوگیری از آزادی بیان، بازداشتهای بی معنی و همان اعمال مهیبی که توسط پلهف و استولیپین انجام می شد [. . .] طبقه ی کارگر نباید به مرد ماجراجو دیوانه ای فرصت دهد که مسئولیت تبهکاری های ناشایست، بی معنی و خونین را بر او تحمیل کند. تبهکاری هایی که به خاطر آن نه لنین، بلکه پرولتاریا حساب پس خواهد داد ».

صفحه 413 و 414.

تعقیب ساحران

ژانویه 15, 2013

از کتاب اروپا مولود قرون وسطی

ژاک لوگوف

ترجمه بهاالدین بازرگانی گیلانی

انتشارات کویر

inquisition

از قرن چهاردهم و مخصوصاً در قرن پانزده نوع دیگری از اعمال خشونت و تعقیب متداول گردید که عبارت بود از سرکوبی سحر و جادوگری. کلیسا باور و اعتقاد به نیروی سحر و طلسم را محکوم می شمرد و با فعل جادوگری با همان شدتی مبارزه می کرد که با کسانی که فریب ساحران را می خوردند و به آنان متوسل می شدند. البته این مبارزه متعاقباً با رواج و نضج ارتداد و بدعت از اهمیت درجه دوم برخوردار شد. همان گونه که مشاهده کردیم در قرن سیزدهم دستگاه تفتیش عقاید اساساً برای مبارزه با بدعت و ارتداد پایه گذاری شده بود و تعقیب و سرکوب ساحران هم از اهداف آن بود. ولی بعد از فروکش کردن نهضت های بدعت گذار نظیر کاتارها و والدوسیان مبارزه با ساحران مجدداً در درجه اول اهمیت قرار گرفت.

ادامهٔ مطلب »

از کتاب استالین مخوف

مارتین ایمس

ترجمه حسن کامشاد

نشر نی

 article-1172374-0492b3fd000005dc-392_468x286_popup

در 1919، جزء برنامه های دین ستیزی، تابوت های « قدیسان » قرون وسطا را شکافتند و آنها را در معرض بررسی دقیق علمی قرار دادند. جسدهای خوش رایحه و جادوانه شاداب اولیای کلیسا که مردم برای شان اشک می فشاندند چیزی جز مشتی خاک و استخوان نبود. دستورالعمل وزارت دادگستری می گفت: « نیایش اجساد مرده و این عروسکان باید پایان یابد ». اما این خط مشی در مورد لنین، پس از آخرین سکته ی مغزی اش در ژانویه 1924، صدق نمی کرد. سردخانه ی نیرومندی از آلمان وارد شد، و کمیته ی جاودان سازی شش ماه بی وقفه کار کرد و به بررسی قالب گیری بینی و انگشتان لنین پرداخت. جسد را با اسلوب علمی فساد ناپذیر ساختند و همچون بتی پرستیدند.

صفحه 76.

vladimir-lenin-death-mask

از کتاب استالین مخوف

مارتین ایمس

ترجمه حسن کامشاد

نشر نی

Victims_of_Soviet_Famine_1922

یکی از کلمات قصار استالین این بود: « مرگ حلال مشکلات است. آدم که رفت، مشکل هم می رود ». پس از مرگ، حریف دیگر نیست که درد سر ایجاد کند، ولی جسد هست و در این بحثی نیست.

در تمامی دوران بلشویسمِ تندتاز، که در 1953 به پایان رسید، از بین بردن جسدها یکی از بلایای ملی بود. در دسامبر 1918، رژیم به مقابله ی بحران برخاست، و امور کفن و دفن را به انحصار دولت درآورد. در این هنگام پشته های اجساد (و گله ی سگانِ سیر دل) بیرون گورستان های همه ی شهرهای بزرگ به چشم می خورد، و بوی بیمارستان ها از چندین خیابان دورتر شنیده می شد. بیماری های همه گیر هر ساله با گرمای بهاره می آمد. در یاداشت های روزانه ی نویسنده ای می خوانیم: « مردن این روزها آسان است، ولی به خاک سپرده شدن بسیار دشوار ». پس از ملی شدن گورستان ها، کفن و دفن به رشوه بستگی پیدا کرد و تورم لجام گسیخته هم به جریان صورت سورئالیستی داد: خاکسپاری نینو تچکا در نوامبر 1919 سی هزار روبل تمام شد. مخارج خاکسپاری عمو ادوارد در دسامبر 1921 پنج میلیون و مال ام.ام. در مارس 1922 سی و سه میلیون بود.

ادامهٔ مطلب »

از کتاب لنین، زندگی انقلابی سرخ

رابرت سرویس

ترجمه بیژن اشتری

نشر ثالث

gorky

در بین حامیان لنین هنوز کسانی بودند که می پرسیدند چرا یک آدم می تواند با چنین سهولتی حزب را به گند بکشد. فیوردردان منشویک بارها این پرسش را شنیده بود. پاسخ او صریح و سرراست بود: « آه، این به خاطر آن است که هیچ آدمی بجز لنین وجود ندارد که طی 24 ساعت روز این چنین دلمشغول انقلاب باشد، که به هیچ اندیشه دیگری جز اندیشه انقلاب نپردازد و حتی شب ها رویای انقلاب ببیند. بنابراین بهتر است سعی کنید با ین آدم کنار بیائید ». دان همه چیز را در باره ی لنین با همین چند جمله بیان کرده بود. لنین آدم مشکلی بود زیرا او یک فرقه گرا بود. او فرقه گرا بود، زیرا تصور می کرد تنها ایده های اوست که آرمان انقلابی را به درستی به پیش خواهد راند.

ادامهٔ مطلب »

از کتاب لنین، زندگی انقلابی سرخ

رابرت سرویس

ترجمه بیژن اشتری

نشر ثالث

tumblr_lznx06TRio1r3sn0vo1_500

لنین سیگار کشیدن در کوپه ها را ممنوع کرده بود و بنابراین مسافران سیگاری ای مثل کارل رادیک مجبور بودند سیگارهایشان را در توالت قطار روشن کنند. این قضیه باعث شد صف طویلی در راهروی قطار پشت در توالت ها به وجود آید. در این میان کسانی که قصد استفاده معمول از توالت را داشتند بیش از همه احساس ناراحتی می کردند. لنین برای حل این مشکل بنا به ابتکار شخصی اش یک سیستم سهمیه بندی برای استفاده از توالت ها به وجود آورد. او با استفاده از تکه های بریده شده ی کاغذ و امضای این تکه کاغذ ها تعدادی کوپن درست کرد و آن ها را بین مسافران تقسیم کرد. او در واقع دو نوع کوپن درست کرده بود: یکی کوپن برای استفاده ی معمولی از توالت و دیگری کوپن برای استفاده ی غیر معمولی از توالت. مسافران سیگاری از کوپن نوع دوم برای کشیدن سیگار در داخل توالت های قطار استفاده می کردند و از آن جایی که تعداد این نوع کوپن ها کم بود لذا سیگاری ها مجبور می شدند سیگار کم تری دود بکنند. با این ترفند لنین، مشکل صف به سرعت برطرف شد و منازعات بین مسافران نیز فروکش کرد. این ماجرای کوچک شاید خنده دار به نظر آید اما بدون این که قصد اغراق در موضوع داشته باشیم، از این ماجرا می توانیم پی ببریم دخالت لنین در قضیه توالت های قطار صورت اولیه ای از اصول مدیریتی و اجرایی وی در سال های قدرت مداری آتی اش بود. او تصور می کرد شیوه ی سوسیالیستی سازماندهی جامعه بیش از هر چیز به یک نظام هماهنگ متمرکز برای سنجش نیازها، توزیع محصولات و خدمات، و تنظیم امور اجرایی نیاز دارد.

صفحه ی 359.