آیا به راستی خوشبختی وجود دارد؟

ژانویه 7, 2013

آیا خدا خوشبخت است؟

لچک کولاکوفسکی

برگردان علی محمد طباطبایی

Philosoph-Leszek-Kolakowski-gestorben-2-

نخستین زندگی نامه ی سیدارتا، یعنی همان بودای بعدی، آشکار می سازد که او برای مدت ها از درد و رنجی که بشر گرفتار آنها است به طور کامل ناآگاه بوده است. او در مقام پسر پادشاه دوران نوجوانی خود را در شادمانی و ناز و نعمت و در حالی که پیرامون او را موسیقی و لذت های دنیوی گرفته بودند سپری می کرد. هنگامی که خدایان تصمیم گرفتند تا ذهن او را روشن کنند او ازدواج کرده بود. روزی به پیرمردی به شدت سالخورده و فرتوت برخورد کرد. سپس از درد و رنج مردی شدیداً بیمار مطلع گشت. و در نهایت جنازه ی انسانی را دید. تازه پس از این تجربیات نخستین بود که از وجود سالخوردگی، درد و رنج و مرگ – یعنی تمامی آن حقایق دردناک زندگانی که او نسبت به آنها بی توجه بود – آگاه گردید. و در مواجهه با آنها بود که او مصمم شد تا به جهان پشت کرده و راهب شود تا به این ترتیب راه رسیدن به نیروانا را پیدا کند.

به این ترتیب می توانیم فرض گیریم که او، تا زمانی که از واقعیت های ناخوشایند زندگی چیزی نمی دانست، خود را خوشبخت احساس می نمود و این که وی در پایان زندگی اش و پس از آن که سفری طولانی و پر فراز و نشیب را پشت سر گذاره بود، آن خوشبختی حقیقی را به دست آورد که در ورای شرایط جهان خاکی قرار گرفته است.

آیا نیروانا را می توان به عنوان وضعیت خوشبختی توصیف نمود؟ کسانی که همچون نویسنده ی این سطور قادر به خواندن نوشته های مقدس بودایی در همان خط اولیه اش نیستند، در این مورد نمی توانند مطمئن باشند. واژه ی « خوشبختی [یا سعادت] » در ترجمه هایی که از آن متن ها انجام گردیده دیده نمی شود. به دشواری می توان مطمئن بود که معنای واژه هایی مانند « آگاهی » یا « خود » با همان معناهایی که امروزه در زبان ما دارند همانند بوده اند. برای ما این گونه گفته شده است که نیروانا مستلزم دست کشیدن از خود است. این را می توان این گونه برداشت نمود که خوشبختی بدون شخص (subject) نیز ممکن است، یعنی به همان گونه که فیلسوف لهستانی هنریک الزنبرگ مدعی بود – فقط و فقط خوشبختی و آنهم بدون این که شخصی [وجود داشته باشد که] خوشبخت باشد. که در واقع عبث است. لیکن زبان هایی (language) که بشر برای گفتگو مورد استفاده قرار می دهد برای توصیف واقعیت های مطلق هرگز بسنده نیستند.

بعضی از عالمان الهایت چنین ادعا کرده اند که ما در باره ی خدا فقط می توانیم با منطق سلبی (negation) سخن گوییم: یعنی با گفتن این که او چه چیز نیست. به نحوی مشابه، شاید ما نمی دانیم که نیروانا چیست، اما می توانیم فقط بگویئم که چه چیزی نیست. با این وجود صرفاً با منطق سلبی چیزی را توصیف کردن رضایت بخش نیست. ما دلمان می خواست که چیزهای بیشتری در این باره بگوئیم. و فرض گیریم که اجازه داشتیم چیزی در این مورد بگوئیم که در حالت نیروانا بودن چگونه است، آنگاه دشوار ترین پرسش این بود که: آیا انسانی که در این حالت به سر می برد نسبت به جهان پیرامونش آگاه هست؟ اگر جواب منفی است – یعنی چنانچه به طور کامل از زندگی بر روی زمین جدا شده است – او در این حال به کدام قسم از واقعیت تعلق دارد؟ و اگر او در آن حالت از جهان تجربی ما مطلع است، پس باید از شر و از درد و رنج نیز آگاه باشد. اما آیا این ممکن است که از شر و از درد و رنج آگاه بود، و با این وجود کاملاً احساسی خوشبختی کرد؟

همین پرسش را می توان در مورد ساکنین خوشبخت در بهشت مسیحیان مطرح ساخت. آیا آنها در جدایی کامل از جهان خاکی ما قرار دارند؟ اگرنه – چنانچه آنها از فلاکت و بدبختی زندگی زمینی آگاه هستند، از چیزهایی وحشتناکی که در این جهان رخ می دهد، از سویه های شیطانی اش، از شرارت ها، درد ها و رنج هایش – در این صورت چگونه آنها می توانند در هر نوع برداشت قابل شناختی از این واژه هم که باشد احساس خوشبختی کنند؟

هم بودیسم و هم مسیحیت بر این باورند که آزادی نهایی روح (soul) در عین حال به معنای صفای تمام و کمال هم هست: یا به عبارتی آرامش بی کم و کاست روح (spirit). و صفای تمام و کمال برابر است با تغییر ناپذیری تمام و کمال. لیکن چنانچه روح من در حالت تغییر ناپذیری قرار دارد، به طوری که چیزی نمی تواند بر رویش اثری بگذارد، خوشبختی من همچون خوشبختی یک سنگ خواهد بود. آیا حقیقتاً می خواهیم چنین ادعا کنیم که یک سنگ همان تجسم تمام و کمال از رستگاری و نیروانا است؟

از آنجایی که انسان های واقعی مستلزم توانایی احساس کردن شفقت و غمخواری و شریک شدن در غم و شادی دیگران هستند، سیدارتای جوان در نتیجه ی نادانی خود می توانست خوشبخت باشد و یا بلکه از توهمی که نسبت به خوشبختی داشت لذت برد. در جهان ما این قسم از خوشبختی فقط برای کودکان مقدور است، و آنهم فقط برای بعضی از کودکان: مثلاً برای کودکی زیر پنج سال در خانواده ای مهربان، بدون داشتن تجربه ای از درد و رنج بسیار یا تجربه ای از مرگ یکی از اقوام نزدیکش. شاید کودکی در مفهومی که در اینجا مورد نظر من است می تواند خوشبخت باشد. در بالای سن پنج احتمالاً ما دیگر برای خوشبختی پیر شده ایم. البته ما می توانیم شادمانی زودگذر را تجربه کنیم، لحظاتی از شگفت زدگی و شعفی عظیم، حتی احساساتی سکرآور از اتحاد با خدا و با جهان. بله، ما می توانیم با عشق و شادی آشنا شویم. لیکن خوشبختی به عنوان وضعیتی ثابت برای ما قابل درسترسی نیست، شاید به استثنای موارد بسیار نادر در عرفان حقیقی.

این همان وضعیت بشری است. اما آیا می توانیم خوشبختی و سعادت را به وجود های آسمانی هم نسبت بدهیم؟ این پرسشی بی معنی نیست. دیدگاه مرسوم ما در باره ی خوشبختی نوعی وضعیت عاطفی و ذهنی است. اما آیا خدا در معرض عواطف قرار می گیرد؟ البته به ما گفته می شود که خدا مخلوقاتش را دوست دارد و عشق حد اقل در جهان بشری نوعی عاطفه است.

اما عشق هنگامی منبع خوشبختی است که به طور متقابل به آن پاسخ هم داده شود و عشق خداوند فقط توسط بعضی از مخلوقاتش و نه توسط همه ی آنها پاسخ متقابل دریافت می کند: بعضی از آنها باور ندارند که او وجود دارد، بعضی دیگر اصلاً اهمیتی نمی دهند که آیا او وجود دارد یا نه، و دیگران از او متنفرند، و او را به بی تفاوتی در مواجهه با رنج و بدبختی بشر متهم می کنند. اگر او بی تفاوت نیست، اما در معرض عواطفی مانند ما قرار می گیرد، پس باید در وضعیت دائمی از غم و اندوه قرار داشته باشد، زیرا او شاهد درد و رنج بشر است. او علت این درد و رنج ها نیست و نمی خواهد که چنین بدبختی هایی وجود داشته باشد، اما در رویارویی با تمامی این فلاکت ها، وحشت ها و ستمگری هایی که طبیعت به سر مردمان این جهان می آورد یا مردمان به سر هم نوعانشان می آورند راه چاره ای ندارد.

اما از طرف دیگر، چنانچه او به طور کامل غیرقابل تغییر است، پس وضعیت فلاکت بار ما نمی تواند او را پریشان کند. بنابراین او باید بی تفاوت باشد. اما اگر او بی تفاوت است، پس چگونه می تواند پدری مهربان باشد؟ و اگر او غیرقابل تغییر نیست، پس در درد و رنج ما سهیم می شود و غم را احساس می کند. در هر کدام از این حالت ها، خدا در هر گونه برداشتی که برای ما قابل درک باشد خوشبخت نیست.

ما مجبور به این اعتراف هستیم که نمی توانیم از هستی الهی سر در آوریم – قدر قدرت، آگاه از همه چیز، که همه چیز را در خود و به توسط خود می داند و نه از طریق دیگری که خارج از او قرار دارد، درد و رنج و شر بر او تأثیری نمی گذارند.

عیسی مسیح یا خدای واقعی مسیحیان در هیچ شیوه ی قابل مشاهده ای خوشبخت نبود. او مظهر درد و رنج بود و در زندگی خودش بسیار درد و رنج کشید، و در درد و رنج اطرافیانش سهیم شد، و بر روی صلیب جان داد. به طور خلاصه به نظر نمی رسد که بتوان واژه ی « خوشبختی » را نسبت به زندگی که او داشت به کار برد. اما موضوع اینجاست که این واژه را در مورد انسان ها نیز نمی توان به کار بست. علتش فقط این نیست که ما درد و رنج را تجربه می کنیم. بلکه، چنانچه حتی در لحظه ی بخصوصی دچار درد و رنج نباشیم، و حتی اگر بتوانیم از لذت بدنی و روحی برخوردار باشیم، و در لحظاتی خارج از زمان، در « زمان حال جاودانی » از عشق قرار گیریم، نمی توانیم وجود شر و فلاکت در وضعیت بشر را فراموش کنیم. ما در غم و اندوه دیگران سهیم می شویم. ما نمی توانیم انتظار مرگ یا اندوه زندگی را از جهان حذف کنیم.

آیا باید آموزه ی ملالت بار شوپنهاور را بپذیریم که تمامی احساسات لذت بخش به طور کامل سالب اند ، یعنی در واقع معادل با نبودن درد و رنج هستند؟ لزوماً نه. هیچ دلیلی وجود ندارد بر این عقیده باشیم که آنچه ما آن را به عنوان چیزی خوب تجربه می کنیم – لذت زیباشناسانه، خوشی حاصل از روابط جنسی، لذت های بدنی و ذهنی از هر نوعش، گفتگویی پربار و محبت دوستانمان – همه را باید به عنوان مورد های ناب سلبی بدانیم. چنین تجربه هایی به ما نیرو می دهند. آنها از لحاظ معنوی ما را سالم تر می سازند. اما از دست آنها کاری برای شر و درد و رنج ساخته نیست.

البته انسان هایی هم وجود دارد که خودشان را خوشبخت تلقی می کنند، زیرا زندگی موفقیت آمیزی دارند: سالم و ثروتمند، که چیزی کم ندارند، و همسایگانشان به آنها احترام می گذارند (و شاید از آنها می ترسند). چنین اشخاصی ممکن است بر این باور باشند که زندگی آنها همان چیزی است که خوشبختی باید باشد. اما این در واقع نوعی خودفریبی است. و حتی آنها نیز حداقل گاه و گداری به این واقعیت پی می برند. و حقیقت این است که آنها نیز مثل بقیه ی انسان ها ناکام مانده اند.

اعتراضی در اینجا وارد به نظر می رسد. اگر ما خرد ناب از نوع والا را جذب کرده باشیم، ممکن است مانند آلکساندر پوپ بر این باور باشیم که هرچه هم که همیشه هست، همان خوب است. و یا مانند لایبنیتس بگوئیم که ما در بهترین جهان از تمامی جهان های ممکن زندگی می کنیم.

و هنگامی که علاوه بر پذیرش متفکرانه ی این که خوشبختیم، واقعاً باور هم داشته باشیم که همه چیز جهان باید درست و اندازه باشد زیرا تحت نظارت و سرپرستی خداوند قرار دارد، و ما در قلب خود حس کنیم که چنین است، و شکوهمندی، خوبی و زیبایی کیهان را در زندگی روزانه ی خود تجربه کنیم، آیا هنوز هم نمی توانیم بگوئیم که خوشبختیم؟ پاسخ من این است که: خیر نمی توانیم.

خوشبختی چیزی است که می توانیم آن را به تصور درآوریم، اما نمی توانیم تجربه کنیم. اگر تصور کنیم که جهنم و عذاب هایش دیگر از کار افتاده اند و عمل نمی کنند و این که خداوند تمامی انسان ها را بدون استثنا رستگاری بخشیده است و هم اکنون مشغول لذت بردن از خوشی های بهشتی هستند، و هیچ چیزی کم ندارند، و نه دردی حس می کنند و نه بیم مرگی می رود، آنگاه است که می توانیم تصور کنیم که خوشبختی آنها واقعی است و این که غم و غصه های گذشته فراموش شده اند. چنین حالتی قابل تصور هست، لیکن هرگز دیده نشده است. بله، هرگز دیده نشده است.

http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/dec/20/is-god-happy/?pagination=false&printpage=true

http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article112174776/Kann-man-im-Paradies-zufrieden-sein.html

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: